DOŁĄCZ DO NAS

ZRZESZAMY LUDZI PRZEDSIĘBIORCZYCH, AKTYWNYCH,
POSIADAJĄCYCH ŚRODKI NA INWESTYCJĘ
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

ZOBACZ WIĘCEJ

CZŁONKOWIE

Członkiem Grupy Inwestorów może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Zrzeszamy ludzi przedsiębiorczych, aktywnych, posiadających środki na inwestycję. Naszych członków zachęcamy do świadomego inwestowania i etycznego pomnażania majątku.

Grupa Inwestorów to stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, wsparte mechanizmem pozyskiwania oraz wymiany informacji biznesowych i wiedzy rynkowej, a także technicznymi i prawnymi narzędziami do przeprowadzania inwestycji indywidualnie lub grupowo.

Członkowie Grupy Inwestorów zarabiają na inwestycjach.

Finansujemy naszą działalność ze środków własnych, jak i z pomocą kredytów bankowych, a także ze środków pochodzących od sponsorów oraz dostawców usług.

NASZA WIZJA

STARANNIE DOBIERAMY ROZWIĄZANIA BIZNESOWE, FINANSOWE I TECHNICZNE.
ZARZĄDZAMY INWESTYCJAMI ZAWSZE STARAJĄC SIĘ OSIĄGNĄĆ JAK NAJLEPSZE REZULTATY W AKTUALNIE PANUJĄCEJ KONIUNKTURZE RYNKOWEJ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZASADY

Naszych klientów, współpracujących z nami przedsiębiorców i indywidualnych inwestorów traktujemy w sposób, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani.

Wynagradzamy uczciwość, ponieważ wierzymy, że to jedyna droga do budowania relacji i biznesu. Uczciwość buduje związki i lojalność, bez których sukces jest niemożliwy.

Rozumiemy, że sukces naszego zespołu jest rezultatem wzajemnego wspierania się. Traktujemy naszych kontrahentów i siebie nawzajem zawsze jak partnerów.

Bierzemy na siebie osobistą odpowiedzialność za nasze przedsięwzięcia i reputację firmy. Wierzymy, że wiedza i najlepsze wykształcenie jest podstawą do długodystansowego sukcesu naszej organizacji.

Zachęcamy więc Ciebie i Twoją firmę do przyłączenia się / współpracy z Grupą Inwestorów.

UWAGA

Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Ciebie i / lub Twojej firmy na sponsora, inwestora, członka, bez podania przyczyn.

PROFIT HOMES LTD

Adres Korespondencyjny:
85 Great Portland Street
London W1W 7LT

Company Number: 10753810

Email: dream@profithomes.co.uk

www.profithomes.co.uk

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI